ÚM GIA CẦM

Trạng thái: Còn hàng

CHUYÊN DÙNG ÚM GÀ, VỊT, CÚT CON

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Colistin: 500.000.000 UI
Neomycine: 50.000 mg
Tá dược có chứa các vitamin.

1g/1lít nước uống, dùng liên tục trong
giai đoạn úm.