NORFLOX 20

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HOÁ

- +

Norfloxacine: 200g
Dung môi vừa đủ: 1lít

Pha vào nước uống.
Trên gà, vịt, cút
Liều tổng quát: 1ml/10-15kg thể trọng.
Phòng bệnh: 1ml/10-15kg thể trọng/ngày hoặc 1ml/2 lít nước uống dùng liên tục 2-3 ngày. Định kỳ dùng 1-2 đợt/tháng.
Liều trị: 1ml/7-10kg thể trọng/ngày hoặc 1ml/1 lít nước uống, dùng liên tục 5-7 ngày.