MEBI - ENROFLOX ORAL

Trạng thái: Còn hàng
445,000₫

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HOÁ

- +

Enrofloxacin base: 100g
Dung môi vừa đủ: 1 lít

Hòa tan vào nước uống.
Gà, vịt, cút:
Liều tổng quát: 1ml/10kg thể trọng.
Phòng bệnh: 1ml/4 lít nước uống, dùng liên tục 2-3 ngày.
Trị bệnh: 1ml/2 lít nước uống, dùng liên tục 4-5 ngày.
Heo, bê, nghé: 
Phòng bệnh: 1ml/20kg thể trọng/lần/ngày.
Trị bệnh: 1ml/10kg thể trọng/lần/ngày.
Dùng liên tục 3-5 ngày.
Thời gian ngưng sử dụng thuốc: Thú lấy thịt: 7 ngày trước khi giết mổ.