TYLOSIN INJ

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Tylosin tatrate……20g

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/10kg thể trọng.
Heo lớn: 1ml/15kg thể trọng.
Trên gia cầm: 1ml/5 – 8kg thể trọng.
Một mũi tiêm duy nhất cho 48h.