Thiam-Tylo INJ

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Thiamphenicol:…..10g
Tylosin Tatrate:…...5g

Heo con: 1ml/5-7kg thể trọng.
Heo lớn trên 50kg, bê, cừu, dê: 1ml/10-15kg thể trọng.
Trâu, bò: 1ml/20-25kg thể trọng.
Gia cầm: 1ml/4kg thể trọng.