TĂNG TỐC

Trạng thái: Còn hàng

HỖN HỢP DINH DƯỠNG ĐẶC BIỆT
THÚC CHO HEO THỊT GIAI ĐOẠN CUỐI TỪ 70KG - 110 KG
SỬ DỤNG 21 NGÀY TRƯỚC KHI XUẤT CHUỒNG

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:

Chromium(min - max)........90 - 120mg
Selenium(min - max).........90 - 150mg
Lysine(min)….......................50.000mg

Methionine(min)….................15.000mg
Threonine(min)..................…20.000mg
Dicalcium phosphate vừa đủ….....1.000g

Liều tối ưu: 1g / 7 - 10 kg thể trọng.
10 g / 1 heo thịt / ngày (trọng lượng trung bình 70 - 100 kg / 1 heo).
1 kg dùng cho 100 heo thịt / ngày, hoặc 1 kg / 300 - 400 kg thức ăn.
Không dùng quá liều chỉ định.