SPEC ORAL

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON

- +

Trong 1 lít sản phẩm:
Spectinomycin sulfate:…………….25.000 mg
Colistin sulfate: ...............500.000.000 UI

Bơm trực tiếp vào miệng.
Heo con trước cai sữa:
+ Phòng bệnh: 1ml/con/ngày. Định kỳ 5 - 7 ngày 1 lần.
+ Trị bệnh: 2ml/con/lần/ngày, liên tục 2-3 ngày.
Heo con sau cai sữa:
+ Phòng bệnh: 2ml/con/lần/ngày. Định kỳ 7 - 10 ngày 1 lần.
+ Trị bệnh: 2ml/con/2 lần/ngày, liên tục
2-3 ngày.