PARA C

Trạng thái: Còn hàng

HẠ SỐT-GIẢM ĐAU NHANH

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:

Paracetamol: 50.000 mg

Vitamin C: 150g

Liều phòng: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/ 1kg thức ăn, dùng liên tục từ 3 - 4 ngày.
Liều trị: Gấp đôi liều phòng, dùng liên tục 5 – 7 ngày.