MEBI-CALCIPHOS

Trạng thái: Còn hàng
132,000₫

DUNG DỊCH Ca, P VÀ CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG

- +

Trong 1 lít sản phẩm:

Phospho dưới dạng P2O5: ..............235g
Calcium phosphate monobasic: .......110g

Magnesium phosphate monobasic :. 100g

Manganese phosphate monobasic: ....20g
Zinc phosphate monobasic:...............15g
Copper phosphate monobasic: ............3g
Cobalt phosphate monobasic:...........0,2g

1ml/ 2 lít nước uống, dùng liên tục.
Khi có biểu hiện stress, giảm ăn, chậm lớn, vỏ trứng mỏng, cắn mổ, yếu chân, bại liệt nên dùng liều gấp đôi, liên tục 5-7 ngày.