KETOFEN INJ

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH TIÊM VÔ TRÙNG
GIẢM ĐAU NHANH
KHÁNG VIÊM, HẠ SỐT

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Ketoprofen:………..5g

Tiêm sâu vào bắp thịt
Heo: 1ml/15kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò, ngựa: 1ml/25kg thể trọng/ngày.
Lưu ý: Chỉ sử dụng 1 lần/ ngày.