KANA 10% INJ

Trạng thái: Còn hàng
63,000₫

DUNG DỊCH KHÁNG SINH TIÊM
ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT - TIÊU CHẢY

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Kanamycine……..10g

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/5 – 7kg thể trọng/ngày.
Heo trên 50kg: 1ml/10kg thể trọng/ngày.
Heo nái: 1ml/15kg thể trọng trước khi đẻ 3 –5 ngày.
Heo nọc: 1ml/15kg thể trọng/ngày.
Bò, cừu, dê: 1ml/20kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò: 1ml/25kg thể trọng/ngày.