HEPASOL VIP

Trạng thái: Còn hàng

GIẢI ĐỘC GAN THẬN TRÊN GIA SÚC VÀ GIA CẦM

- +

Trong 1 lít sản phẩm:
Sorbitol:...................250.000 mg
Choline chloride:………...15.000 mg
Methionine:.................20.000 mg
Lysine:.......................15.000 mg
Betain:.......................60.000 mg

Pha vào nước uống.
Gia cầm và heo: 1ml/2 lít nước uống. Dùng liên tục 2-3 ngày. Định kỳ 3 tuần dùng 1 lần.
+ Hỗ trợ điều trị bệnh: 1ml/2 lít nước uống, dùng liên tục 5-7 ngày (trong suốt thời gian sử dụng kháng sinh).
Lưu ý: thuốc đã pha chỉ sử dụng trong ngày.