GUM

Trạng thái: Còn hàng

BỔ SUNG VITAMIN, CHẤT ĐIỆN GIẢI, LỢI KHUẨN CHO GIA CẦM

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Bacillus subtilis(min):....................... 1 x 109 CFU
Vitamin C(min): ..........................................50g
Vitamin E(min): ...................................5.000mg
Vitamin K3(min): .................................5.000mg
Vitamin B12(min): ....................................30mg
Folic acid (min):...................................... 500mg
Potassium chloride (min-max): 22.000 - 27.500mg
Sodium citrate (min - max): ....12.000 - 15.000mg

1g/2 lít nước uống hoặc 1g/1kg thức ăn, dùng liên tục 3 - 5 ngày.
Khi có biểu hiện Gumboro, stress xáo trộn tiêu hoá : Dùng 1g/1 lít nước uống, liên tục 5-7 ngày