GROW PIGS

Trạng thái: Còn hàng

PREMIX CHO HEO THỊT TỪ 30KG ĐẾN XUẤT CHUỒNG

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Vitamin A: 3.020.000 UI
Vitamin D3: 775.000 UI
Vitamin K3: 1.000 mg
Vitamin B1: 1.000 mg
Vitamin B2: 1.100 mg
Vitamin B6: 1.000 mg
Vitamin B12:.000 mcg
Biotin: ....10.000 mcg
Chrome: 50.000 mcg

1kg trộn đều 200kg thức ăn gia súc. Dùng liên tục trong suốt thời gian nuôi.