GENTAMOX LA

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT VIÊM PHỔI

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Amoxicillin Trihydrate:…………………..10g
Gentamycin Sulfate:………………….2,6g

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Lắc đều trước khi dùng.
Heo con: 1ml/5 kg thể trọng/72 giờ.
Heo trên 50kg, bê, cừu, dê: 1ml/10kg thể trọng/72 giờ.
Trâu, bò: 1ml/20kg thể trọng/ 72 giờ.
Trên gia cầm: 1ml/4kg thể trọng.
Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 36 giờ.