GENTA INJ

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH KHÁNG SINH TIÊM, ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY

- +

Trong 100ml:
Gentamycin sulfate: 4g

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/5kg thể trọng/ ngày.
Heo lớn: 1ml/10kg thể trọng/ ngày.
Gia cầm: 1ml/4kg thể trọng/ ngày.
Bê, cừu, dê: 1ml/15kg thể trọng/ ngày.
Trâu, bò: 1ml/20kg thể trọng/ ngày.
+ Điều trị: Dùng liên túc 3 – 5 ngày.