FLORDOX

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - THƯƠNG HÀN

- +

Flofenicol : 25g
Doxycycline HCl : 50g
Tá dược vừa đủ : 1000g

Heo và gia súc :
+ Liều tổng quát : 1g/10kg thể trọng, trộn vào thức ăn
+ Phòng bệnh : 1kg/500 kg thức ăn, dùng liên tục 3 - 5 ngày
+ Trị bệnh : 1kg/250 kg thức ăn, dùng liên tục 5 - 7 ngày
Gà, vịt, cút :
+ Liều tổng quát : 1g/ 5 - 7kg thể trọng, pha vào nước uống
+ Phòng bệnh : 1g/1 lít nước uống, dùng liên tục 3 - 5 ngày.
+ Trị bệnh: 2g/1 lít nước uống, dùng liên tục 5 - 7 ngày.