FENBEN SAFETY

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ GIUN SÁN
BỘT TRỘN THỨC ĂN

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Fenbendazole: 20g

Sử dụng 1 liều duy nhất.
Trên heo: 25g/100kg thể trọng.
Nái: xổ lãi trước khi đưa vào chuồng đẻ.
Nọc: nên xổ lãi 6 tháng 1 lần.
Heo cai sữa: xổ lãi khi đưa xuống chuồng nuôi thịt.
Gà, vịt, cút: 1g/5kg thể trọng, định kỳ 2-3 tháng xổ 1 lần.