DOXY 50%

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ TIÊU HÓA TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM

- +

Trong 1 Kg sản phẩm:

Doxycycline: 50%

Pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn.
Gia cầm: Liều tổng quát: 1g/ 10 – 15kg thể trọng.
+ Liều phòng: 1g/2 lít nước uống, dùng liên tục 3-4 ngày
+ Liều trị: 1g/1 lít nước uống, dùng liên tục 5 - 7 ngày.
Heo và gia súc: Liều tổng quát: 1g/15kg thể trọng.
+ Liều phòng: 100g/75kg thức ăn, dùng liên tục 3-4 ngày.
+ Liều trị: 100g/40kg thức ăn,
dùng liên tục 5-7 ngày.