CEFO LA

Trạng thái: Còn hàng

KHÁNG SINH THẾ HỆ MỚI
ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP, VIÊM MÀNG NÃO

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Cefotaxime sodium: 10g

Lắc đều trước khi dùng.
Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/ 10kg thể trọng.
Heo trên 50 kg: 1ml/ 15-20kg thể trọng.
Bê, cừu, dê: 1ml/20kg thể trọng.
Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng.
1 mũi tiêm duy nhất cho 72 giờ.
Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 48 giờ.