Butasal INJ

Trạng thái: Còn hàng

KÍCH THÍCH BIẾN DƯỠNG - TĂNG LỰC

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Buta Phosphan:…..10g
Vitamin B12:…….5mg
Dung môi có chứa Nucleotide

Tiêm bắp thịt hoặc dưới da.
Heo con: 1ml/10kg thể trọng/ngày.
Heo con trên 50kg: 1ml/15kg thể trọng/ngày.
Heo nái: 1ml/15kg thể trọng trước khi đẻ 3-5 ngày.
Heo nọc: 1ml/15kg thể trọng/ngày.
Bê, cừu, dê: 1ml/15-20kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò: 1ml/20-30kg thể trọng/ngày.
Gia cầm: 1ml/4kg thể trọng.