BC COMPLEX WS

Trạng thái: Còn hàng

THỨC ĂN BỔ SUNG VITAMIN CHO GIA SÚC, GIA CẦM

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Vitamin B1(min) ......2.200mg
vitamin B2(min) ......1.100mg
vitamin B6(min) .........500mg
vitamin B12(min) .........12mg
vitamin C(min) ......25.000mg

1g/ 1 lít nước uống hoặc 1kg/ 300 - 400 thức ăn, dùng liên tục.