ANALGIN C INJ

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH TIÊM VÔ TRÙNG
GIẢM ĐAU NHANH, KHÁNG VIÊM, HẠ SỐT

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Analgin: ………...25 g
Vitamin C:………...5g

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/10 kg thể trọng/ngày.
Heo lớn, bê, cừu, dê: 1ml/15kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò: 1ml/20-25kg thể trọng/ngày
Hỗ trợ điều trị 2-3 ngày.