AMPRO S

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, PHÂN MÁU TƯƠI

- +

Amprolium Hydrochloride: 200g
Dung môi vừa đủ: 1 lít

Dùng uống:
Bê, nghé, cừu, dê:
Liều tổng quát: 1ml/ 20kg thể trọng/ ngày.
Phòng bệnh: 1ml/ 25- 30kg thể trọng/ ngày, dùng liên tục trong  3 - 4 ngày.
Trị bệnh: 1ml/ 15kg thể trọng/ ngày, dùng liên tục trong 5 - 7 ngày.
Gia cầm:
Liều tổng quát: 1g/ 15kg thể trọng/ ngày.
Phòng bệnh: 1g/ 15 - 20kg thể trọng/ ngày hoặc 1g/ 2 lít nước uống, dùng liên tục trong 3 - 4 ngày.
Trị bệnh: 1g/ 10kg thể trọng/ ngày hoặc 1g/ 1 lít nước uống, dùng liên tục trong 5 – 7 ngày.
Thời gian ngưng sử dụng thuốc: 3 ngày trước khi giết mổ.