AMOX 15% LA

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ HỘI CHỨNG MMA TRÊN HEO NÁI
TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON

- +

Amoxicillin Trihydrate: 15g
Dung môi vừa đủ: 100ml

Lắc đều trước khi dùng. Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/ 10kg thể trọng.
Heo lớn: 1ml/15kg thể trọng.
Đặc biệt: Tiêm cho heo nái khoảng 1-2 giờ sau khi sanh.
Trâu, bò, dê, cừu: 1ml/25kg thể trọng.
Gia cầm: 1ml/5kg thể trọng.
1 mũi tiêm duy nhất cho 72 giờ.
Tiêm nhắc lại sau 48 giờ, nếu cần thiết.
Thời gian ngưng sử dụng thuốc:
Thú giết thịt: 14 ngày trước khi giết mổ.