VITRIL 10% WS

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ TIÊU HÓA TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Enrofloxacin: 100.000 mg

Gia cầm:
+ Liều phòng: 1g/2 lít nước uống, dùng liên tục 3-5 ngày.
+ Liều trị: gấp đôi liều phòng, dùng liên tục 5-7 ngày.
Gia súc:
+ Liều phòng: 1kg/1 tấn thức ăn, dùng liên tục 3 ngày. Định kỳ 3 tuần 1 đợt.
+ Liều trị: gấp đôi liều phòng, dùng liên tục 5-7 ngày.