VITASOL B12

Trạng thái: Còn hàng

ĐIỀU HÒA CHỨC NĂNG GAN, THẬN
DÙNG CHO GIA CẦM VÀ HEO

- +

Inositol : …..20.000mg
Sorbitol :…..80.000mg
Vitamin B12 :…..30mg
Vitamin C :...25.000mg
Vitamin E :….5.000mg
Selenium:……….50mg
Phụ gia vừa đủ :1.000mg

Gia cầm và heo: 1g/ 2 lít nước uống hoặc 1kg/500kg thức ăn, dùng liên tục 3-5 ngày.
+ Trong thời gian trị bệnh: 1g/1 lít nước uống hoặc 1kg/300kg thức ăn, dùng liên tục 5-7 ngày.