VITA TRỨNG

Trạng thái: Còn hàng

TĂNG SẢN LƯỢNG TRỨNG
SẢN PHẨM DẠNG BỘT
CHUYÊN DÙNG CHO GIA CẦM

- +

Trong 1 kg sản phẩm có: Vitamin A(min) ……….4.000.000UI
Vitamin D3(min)….2.680.000

UI Vitamin E(min)…4.500mg
Vitamin K3(min)…1.000mg

Vitamin C(min)…20.000mg

Vitamin B2(min)…2.000mg

Vitamin B6(min)…1.500mg
Vitamin B12(min)…20mg

Folic acid(min)...500mg

Selenium(min - max)......150 - 300mg
Calcium pantothenate(min)4.000mg

Gà, vịt, cút trước giai đoạn đẻ: 1g/4 lít nước uống.
Gà, vịt, cút trong giai đoạn đẻ:
1g/2 lít nước uống, dùng liên tục.