VIP-MONO COX

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH PHA NƯỚC UỐNG TÁC ĐỘNG KÉP
ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, ĐẦU ĐEN

- +

Trong 1 lít sản phẩm:
Trimethoprime: 40g
Sulfadimethoxine: 200g

Trên gia cầm:
+ Phòng bệnh: 1ml /20 - 25kg thể trọng hoặc 1ml/ 2 lít nước uống, liên tục 2 - 3 ngày / đợt.
+ Điều trị: 1ml/10-15kh thể trọng, hoặc ml/1 lít nước uống, dùng liên tục 3 ngày, ngưng thuốc 3 ngày rồi dùng tiếp 2 ngày.
Đặc biệt VIP-MONO COX không ảnh hưởng đến năng suất trứng, rất an toàn.