TYLO-DOX WS

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ TIÊU HÓA TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Tylosin tartrate : 10%
Doxycycline HCl: 10%

Gia cầm và heo: pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn.
+ Liều phòng: 1g/2lít nước uống hoặc 1kg/1 tấn thức ăn, dùng liên tục 3-5 ngày.
+ Liều trị: 1g/1lít nước uống hoặc 1kg/500kg thức ăn, dùng liên tục 5 - 7 ngày.