TẠO SỮA

Trạng thái: Còn hàng

DÙNG CHO HEO NÁI NUÔI CON VÀ HEO NỌC
SẢN PHẨM DẠNG BỘT

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:

Selenium(min - max)…...............30 - 60mg
Vitamin E(min)…..........................9.000mg

Vitamin B12(min).............................15mg
Vitamin D3(min)......................…500.000UI

Calcium pantothenate(min)............5.000mg
Folic acid(min)….350mg Biotin(min)…..20mg
Iron(min - max)…..............4.500 - 5.500mg
Iodine(min - max).....................80 - 120mg
Bột sữa nguyên chất vừa đủ..............1.000g

1g/ 8 - 10kg thể trọng, 15 - 20g/1 heo nái/ngày. Tương đương 1kg/ 50 - 60 heo nái/ngày.
Hoặc 1kg TẠO SỮA trộn đều trong 250kg thức ăn.