SUPER GROW

Trạng thái: Còn hàng

CHỐNG CÒI HEO CON
SẢN PHẨM DẠNG BỘT SỮA HÒA TAN

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Bacillus subtilis: ....................10Million CFU
Saccharomyces cerevisiae:... 100Million CFU
Protease: .....................................6.250UI
Vitamin B12:............................. 2.000mcg

Methionine: ................................2.000mg

Selenium: ......................................15mg

1kg SUPER GROW trộn đều trong 50 - 100kg thức ăn, cho ăn liên tục.
Hoặc 1kg SUPER GROW /100 heo con/ ngày.