SOWLAC

Trạng thái: Còn hàng

"MEN SỮA" CHUYÊN DÙNG CHO HEO NÁI NUÔI CON

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:
Vitamin B12: ...................................5mg
Biotin: ..........................................10mg
Sodium selenite: ............................40mg
Lactobacillus acidophilus:.. ..100Million CFU
Bacillus subtilis: .................100Million CFU
Saccharomyces cerevisiae: .100 Billion CFU
Proteae: ..................................62.500 UI
Lipase:........................................ 650 UI

Heo nái mất sữa: 1kg/100kg thức ăn.
Heo nái thiếu sữa: 1kg/200kg thức ăn.
Trường hợp bổ sung liên tục trong suốt thời gian nuôi con: 1kg/300kg thức ăn.