Sone T.O.D

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH KHÁNG SINH TIÊM
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI THƯƠNG HÀN

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Thiamphenicol:….. 10g
Oxytetracycline:…...5g

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/ 5-7kg thể trọng/ngày.
Heo lớn: 1ml/10 kg thể trọng/ngày.
Bê, cừu, dê: 1ml/15 -20kg thể trọng/ngày.
Trâu bò: 1ml/25kg thể trọng/ngày.
Gia cầm: 1ml/2 - 4kg thể trọng.
Một mũi tiêm duy nhất cho 48h.
Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 24 giờ
tùy trường hợp.