SINBAD B12

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH TIÊM VÔ TRÙNG
KÍCH THÍCH BIẾN DƯỠNG

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Vitamin B5: 3.000 mg
Vitamin B12: 30 mg
Dextrose: 5.000 mg

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con theo mẹ: 0.5 – 1ml/ con.
Heo con sau cai sữa: 1ml/5 – 7kg thể trọng.
Heo lớn trên 50kg: 1ml/10 – 15kg thể trọng.
Gia cầm: 1ml/4 – 5kg thể trọng.
Bê, cừu, dê: 1ml/20kg thể trọng.
Trâu, bò: 1ml/25kg thể trọng.