VITAPRO WS

Trạng thái: Còn hàng

HỖN HỢP VITAMIN, ACID AMIN ĐẬM ĐẶC HOẠT LỰC CAO DÙNG CHO
GIA CẦM VÀ HEO

- +

Trong 1 kg sản phẩm có:

Vitamin A…10.000.000UI

Vitamin D3…6.666.000UI

Vitamin E….4.000UI

Vitamin K3….1.000mg

Vitamin C…25.000.000UI

Vitamin B1…2.500mg

Vitamin B2…1.250mg

Vitamin B5…5.000mg

Vitamin B6….1.000mg

Vitamin B12…25mg

Biotin...100mg
Folic acid...1.000mg

Selenium....200mg

1g Vitapro WS/ 5lít nước uống hoặc 1kg/2 tấn thức ăn, dùng liên tục 5-7 ngày. Định kỳ 21 ngày dùng 1 đợt.
Trong thời gian trị bệnh: 1g/2 lít nƣớc uống hoặc 1kg/1 tấn thức ăn, dùng liên tục từ 5-10 ngày.