NYSTATIN

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ NẤM PHỔI

- +

Trong 1kg sản phẩm :
Nystatin : 50.000.000 UI

Hoà tan vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn.
+ Điều trị :
Gà , vịt, ngan: 1g/3kg thể trọng, dùng liên tục 2-3 ngày.
Heo, gia súc khác : 1g/5kg thể trọng, dùng liên tục 2-3 ngày
Phòng bệnh:
Gà, vịt, ngan: 1g/5kg thể trọng, dùng liên tục 2 ngày.
Heo, gia súc khác: 1g/7-10kg thể trọng, dùng liên tục 2 ngày.