NUTRI-CHICKENGUM

Trạng thái: Còn hàng

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG

- +

Sodium(min-max)15 - 25g
Potassium(min-max)…….16 - 21,6g
β-Glucan(min)...25.000mg

Selenium(min-max)……100 - 200mg

Methionine(min)…….15g
Lysine(min).............22,5g
Vitamin B12(min)...25mg

Vitamin E(min)...2.250mg

Vitamin C(min)20.000mg

Vitamin K3(min)..3.000mg

Bacillus subtilis(min)..108CFU
Glucose vừa đủ : 1000g

1g/2 lít nước uống, dùng liên tục trong thời gian nuôi
Khi có biểu hiện bệnh, stress, xáo trộn tiêu hóa, nên sử dụng liều gấp đôi, liên tục trong 7-10 ngày