Norflox INJ

Trạng thái: Còn hàng
75,000₫

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY
TRÊN GIA SÚC - GIA CẦM

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Norfloxacine……...5g

Heo con trước cai sữa:
1ml/4-5kg thể trọng
Heo con sau cai sữa:
1ml/ 7kg thể trọng.
Bê, cừu, dê: 1ml/ 10kg thể trọng.
Gia cầm: 1ml/ 2 - 4kg thể trọng.