MULTI NEW LA

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ HỘI CHỨNG MMA TRÊN HEO NÁI
TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Amoxicillin trihydrate……….10g
Colistin sulfate….. 25.000.000 UI

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Lắc đều trước khi dùng.
Heo con: 1ml/10kg thể trọng/72 giờ.
Heo lớn: 1ml/15kg thể trọng/72 giờ.
Đặc biệt: Tiêm cho heo nái khoảng 1 - 2 giờ sau khi sinh.
Trâu, bò, dê, cừu:
1ml/25kg thể trọng/72 giờ.
Tiêm nhắc lại sau 48 giờ, nếu cần thiết.