MIX 2

Trạng thái: Còn hàng

PREMIX CHO HEO THỊT TỪ 30KG ĐẾN XUẤT CHUỒNG

- +

Vitamin B2: .......2.400mg
Vitamin B12: ..18.000mcg
Niacin:.............10.000mg
Vitamin A: ....2.000.000UI
Vitamin D3:..... 500.000UI
Vitamin K3:.......... 500mg
Biotin: ...................20mg
Lysine: ............50.000mg
Iron: ...............55.000mg
Manganese:..... 20.000mg
Zinc:............... 35.000mg

Cobalt:................ 150mg
Bio-Chrome: ........100mg
Phụ gia vừa đủ: .........1kg

Heo 30 - 70kg: 1kg/ 500kg thức ăn, dùng liên tục.
Heo 70kg - xuất chuồng: 1kg/250kg thức ăn, dùng liên tục đến xuất chuồng.