MECTIN ORAL

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH PHA NƯỚC UỐNG
ĐẶC TRỊ GIUN SÁN

- +

Trong 1 lít sản phẩm:
Ivermectin: 5000 mg
Albendazole: 50.000 mg

Pha vào nước uống, lắc đều trước khi
sử dụng.
Gia cầm: 1ml/5-10kg thể trọng.
Xổ lãi trên gia cầm thịt: Xổ 1 liều duy nhất.
Gà siêu thịt: Xổ vào lúc 3 tuần tuổi.
Gà thịt lông màu: Xổ vào lúc 4 tuần tuổi.
Gà đẻ hậu bị: Xổ vào lúc 16 tuần tuổi.