Mebi-Spira D.C

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI TRÊN HEO CON

- +

Trong 100ml sản phẩm
Spiramycin:......……….32.000.000 UI
Colistin sulfate: ……….10.000.000 UI

Tiêm sâu vào bắp thịt
Heo con theo mẹ :
1ml/5kg thể trọng/ngày
Heo con cai sữa :
1 ml/10kg thể trọng/ ngày
Điều trị 2-3 ngày.