MEBI-IODINE

Trạng thái: Còn hàng

THUỐC SÁT TRÙNG AN TOÀN - PHỔ RỘNG

- +

PVP Iodine: 12g
Dung môi vừa đủ: 100ml

Sát trùng chuồng trại và vùng xung quanh, xe chở gia súc, dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ vắt sữa: 2ml/1 lít nƣớc
Sát trùng chuồng trại khi có dịch: 10ml/2 lít nước uống.
Sát trùng trực tiếp trên đàn thú nhiễm bệnh: 10ml/4 lít nước
Tiêu độc xác chết và quanh nơi đã chứa xác: 10ml/1 lít nước
Sát trùng tay chân, dụng cụ giải phẫu, bầu vú: 15ml/1 lít nƣớc
Sát trùng vết thương bên ngoài: 1 phần thuốc với 4 phần oxy già.
Khử trùng nguồn nước uống cho gia súc, gia cầm: 5ml/4 lít nước.
Thụt rửa tử cung gia súc sau khi sanh: 1,5ml/1 lít nước.