Mebi-Glucan INJ

Trạng thái: Còn hàng

GIA TĂNG MIỄN DỊCH – TĂNG BIẾN DƯỠNG

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Buta Phosphan: 10g
Vitamin B12: 5mg
Dung môi có chứa
β - Glucan

Tiêm bắp hoặc dưới da.
Heo con: 1ml/7-10 kg thể trọng/ ngày.
Heo trên 50kg: 1ml/ 15 kg thể trọng/ngày.
Bê, cừu, dê: 1ml/20kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng/ngày.
Gia cầm: 1ml/4kg thể trọng/ngày.
Dùng liên tục 3-5 ngày.