MEBI - GENTATYLO INJ

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Gentamycin sulfate: 5g
Tylosin Tatrate: 10g

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/5 - 7kg thể trọng.
Heo lớn trên 50kg, bê, cừu, dê:
1ml/10-15kg thể trọng.
Trâu, bò: 1ml/20 - 25kg thể trọng.
Gia cầm: 1ml/4kg thể trọng.