MEBI-COX 5%

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG TRÊN HEO CON
DUNG DỊCH UỐNG DẠNG SIRO

- +

Trong 100ml có:
Toltrazuril: 5.000 mg

Bơm trực tiếp vào miệng.
0,4ml/kg thể trọng hoặc 1ml/heo con 3 - 5 ngày tuổi.
3ml/10kg thể trọng heo lúc 3 tuần tuổi.