MEBI - COX 2.5%

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG

- +

Trong 1 lít sản phẩm:
Toltrazuril: 35.000 mg
Dung môi vừa đủ: 1 lít

Trên gia cầm: 
Phòng bệnh: 1ml/3 lít nước uống, dùng liên tục 2 ngày/đợt.
Gà công nghiệp: Đợt 1 lúc 11-12 ngày tuổi, đợt 2 lúc 22-23 ngày tuổi.
Gà thả vườn: Đợt 1 lúc 2 tuần tuổi, đợt 2 lúc 4 tuần tuổi, đợt 3 lúc 7 tuần tuổi.
Gà đẻ, gà giống: Mỗi 3 tháng cho uống 1 đợt trong 2 ngày liên tục.
Trị bệnh: 1ml/1,5 lít nước uống, dùng liên tục 2 ngày, ngưng thuốc 5 ngày rồi dùng tiếp 2 ngày. Mebi - Cox 2,5% không làm ảnh hưởng đến năng suất trứng trong quá trình sử dụng.
Heo con, thỏ: 0,5ml/con/ ngày, dùng liên tục trong 2 ngày hoặc 1ml/15kg thể trọng.
Thời gian ngưng sử dụng thuốc: Thú thịt: 12 ngày trước khi giết thịt