MEBI-COX 2.5%

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG
DUNG DỊCH PHA NƯỚC UỐNG

- +

Trong 1 lít sản phẩm:
Toltrazuril: 25.000 mg

Trên gia cầm:
+ Phòng bệnh: 1ml/2 lít nước uống, dùng liên tục 2 ngày/ đợt.
+ Trị bệnh: 1ml/1 lít nước uống, dùng liên tục 2 ngày, ngưng thuốc 5 ngày rồi dùng tiếp 2 ngày.
Mebi-Cox 2,5% không làm ảnh hưởng đến năng suất trứng trong quá trình sử dụng.
Heo con: 0.5-1ml/con/ngày, dùng liên tục trong 2 ngày hoặc 1ml/10kg thể trọng.