Mebi-ADE INJ

Trạng thái: Còn hàng

DUNG DỊCH TIÊM VÔ TRÙNG
KÍCH THÍCH LÊN GIỐNG
TĂNG ĐẬU THAI

- +

Trong 100ml sản phẩm:
Vitamin A: 10.000.000 UI
Vitamin D3: 2.500.000 UI
Vitamin E: 2.000 mg

Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/5 – 7kg thể trọng/ngày.
Heo trên 50kg: 1ml/10kg thể trọng/ngày.
Heo nái: 1ml/15kg thể trọng trước khi đẻ 3–5 ngày.
Heo nọc: 1ml/15kg thể trọng/ngày.
Bê, cừu, dê: 1ml/20kg thể trọng/ngày.
Trâu bò: 1ml/30kg thể trọng/ngày.
Dùng liên tục 2-3 ngày.